skip to main content
VISIONEN

Hillyes värdegrund:
I en miljö där ting från olika länder och tidsepokrar finns, ökar respekten, öppenheten och nyfikenheten för olika kulturer och detta höjer människors välbefinnande.


Hillyes vision:
Genom att ge människor möjlighet att upptäcka och uppskatta olika kulturuttryck skapas ett tolerant och öppet samhälle där vi alla mår bra och känner trygghet och harmoni – oavsett härkomst och bakgrund.

Tillbaka till produkter

Susanne Erlandson är grundare och ägare av Hillye. Susanne arbetar som inredare och visual merchandiser. Under varumärket Hillye of Sweden producerar Susanne en serie inredningsprodukter som speglar varumärkets värdegrund: I en miljö där ting från olika länder och tidsåldrar finns, ökar respekten, öppenheten och nyfikenheten för olika kulturer och generationer. Detta höjer människors välbefinnande.

Hillye of Sweden AB | www.hillye.se | info@hillye.se | +46 (0)709 53 23 73